Specialopgaver

Vejle Allested El ApS løser mangeartede opgaver, små som store

Vi kan indgå i en opgave på mange forskellige niveauer:

  • I har et færdigt projekt – men mangler en leverandør til at udføre projektet.
  • I har en ide – men mangler en samarbejdspartner til udviklingen.
  • I har et delprojekt indenfor jeres egen ekspertise – men mangler ideer og en samarbejdspartner for at komme videre.

 

Her følger en kort beskrivelse af nogle af de specialopgaver, Vejle Allested El ApS har udført:

  • Vejle Allested El ApS har udført renovering, energioptimering og udviklet styrings program til vacumformmaskine. Løsningen er godkendt af Miljø- og Energiministeriet og har resulteret i en stor årlig besparelse, en væsentlig optimeret produktion samt et forbedret miljø.
  • Vejle Allested El ApS har til biogasrensere udført procesudvikling, tavleproduktion, styringsprogram med mulighed for lokal/ekstern betjening, dataudveksling (OPC) for bl.a. SCADA 0vervågning samt efterfølgende support af styringsprogrammer for drift og betjenings optimering af anlæggene.
  • Vejle Allested El ApS har leveret og installeret komplet nødgenerator anlæg hos flere vandværker. Dermed har vandværkerne opnået optimal forsyningssikkerhed under alle tænkelige forhold. Skylleautomatik er også et område, vi er højt specialiserede i, og vores montører har gennemgået hygiejneuddannelse for vandværker.